Số  năm
1.
2.
THE CLINICAL AND PARACLINICAL CHARACTERISTICS OF SEPTIC SHOCK IN SEVERE BURN PATIENTS IN THE ICU, NATIONAL BURN HOSPITAL
Nguyen Hai An, Tran Dinh Hung, Ngo Tuan Hung, Tran Thi Diu Hien Intensive Care Unit, National Burn Hospital
3.
ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME AMONG SEVERE BURN PATIENTS IN A DEVELOPING COUNTRY: APPLICATION RESULT OF THE BERLIN DEFINITION
Nguyen Nhu Lam1, Tran Dinh Hung1, Dong Khac Hung2 1 National Institute of Burns, Hanoi, Vietnam ¬2 Medical Military University, Hanoi, Vietnam
4.
CHANGES OF PLASMA CORTISOL CONCENTRATIONS IN BURN PATIENTS
Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Gia Tien, Tran Ngoc Tuan National Burn Hospital
5.
6.
RECONSTRUCTION OF MASSIVE BURN SCAR OF THE FACE AND NECK REGION WITH DORSAL BIPEDICLED “SUPERTHIN” FREE PERFORATOR FLAPS
Vu Quang Vinh, Tran Van Anh, Tong Thanh Hai, Hoang Thanh Tuan, Do Trung Quyet Center of Plastic, reconstructive and aesthetic surgery of National Hospital of Burn

TẠP CHÍ Y HỌC THẢM HỌA VÀ BỎNG PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ
Tòa soạn: 168 Đường Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội * Tel: +84-36.884.779 * Email: vbqg@edu.vmmu.vn
Trưởng ban biên tập tạp chí y học thảm họa và bỏng: Đại tá PGS. TS. Nguyễn Gia Tiến - Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia
Giấy phép số 1651/QÐ-CT ngày 09/10/2013 của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng
® Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y